OPREMA ZA RECIKLAŽU

Savremeni i ekološki prihvatljiv proces reciklaže je nemoguć bez odgovarajuće opreme. Da biste postigli najvišu cenu za svoj otpad neophodno je da otpad bude čist od primesa i pravilno sortiran. Sve veća konkurencija na tržištu neminovno dovodi do potrebe da se prerađuju veće količine otpada uz smanjenje troškova. Mi smo tu da Vam ponudimo opremu za reciklažu sledećih vrsta otpada: obojeni metali, crni metali, kablovi, plastika, PET ambalaža, guma, staklo, elektronski otpad…

Oprema za reciklažu koju nudimo je delom domaće proizvodnje, a delom je proizvedena u Nemačkoj, Austriji, Italiji.

Sa našim partnerima konstantno usavršavamo mašine težeći da odgovorimo sve različitijim zahtevima kupaca. Možemo da odgovorimo već postojećim modelima, a možemo da proizvedemo i posebne sisteme u zavisnosti od potreba reciklera.

Ukoliko imate nedoumica kako neki otpad preraditi i od njega napraviri vrednu sirovinu, pozovite nas, da Vam pomognemo u traženju rešenja.

Aligatorske Makaze

Aligatorske makaze Gavial su pravi izbor za svaki otpad. Napravljene sa idejom da lako i efikasno reše razdvajanje materijala.

Granulatori Kablova

Granulatori kablova su namenjeni za preradu električnih, telefonskih, računarskih, automobilskih i drugih otpadnih kablova.

Šrederi

Adekvatno dizajnirani i konstrujisani sa visokokvalitetnim delovima, mogu da se nose sa bilo kojim materijalom koji želite iseći.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 

JOS JEDAN TEXTIĆ

Naši Partneri